AKADEMİK ÜNVANLAR

Doç. Dr. Ordu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor A.B.D.  2016- Halen...

Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. 2013- 2016

Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 2012- 2013

Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Üniversitesi / İncekara Sağlık Hizmetleri MYO 2011- 2012

Okutman Nevşehir Üniversitesi / Rektörlük / Beden Eğitimi ve Spor 2009- 2011

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Ordu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018- Halen...

Ordu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor (YL) (TEZLİ)/ Anabilim Dalı Başkanı 2017- 2018

Ordu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyeliği 2015- Halen..

Ordu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2015- Halen...

Ordu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı 2015- 2018

Ordu Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu /  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı 2013-2015

Nevşehir Üniversitesi /  Rektörlük / Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı 2011-2013

EĞİTİM

Doktora / Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi A.B.D. (Vet.) 2010

Yüksek Lisans / Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Yöneticiliği A.B.D. 2005

Lisans / Selçuk Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2001

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. İnce A. “The new approach to sport medicine: 3-D reconstruction”. Educational Research and Reviews, 10(5), pp. 691-694 (2015). 

A2. Erdoğan E., İnce A., Dinçer Ö., Sözen H., Cevahircioglu B. and Arı E. “The effects of plyometric training on some motor skills of students at physical education and sports school”. Prime Journal of Social Science, 3(12), 938-940 (2014).

A3. Çağlayan H.S., Şirin E.F., Lok S., İnce A., Öner M.  “Assessment of Foreigner Students’ Attitudes Towards the Physical Education and Sport”. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(2), pp. 743-748 (2012).

A4. İnce A., Eken E. “Three-Dimensional Reconstruction of Columna Vertebralis Images of Elite Male Weightlifters Taken by a Multi-Detector Computerized Tomography (MDCT)” International Journal of Morphology, 32(4):1184-1189 (2014). (Doktora Tezinden Türetilmiştir).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. İnce A., Şirin E.F., Çağlayan H.S., Çetin M.Ç.The Relationship Between Parental Attitude of High School Students Involved in Sports and Their Level of Coping With Stress”. 10th International Sport Sciences Congress. Poster Presentation, Oct. 23-25. Abant İzzet Baysal University, Bolu/Turkey. Proceedings-II, pp. 588-591 (2008).

B2. Lök, S., Lök, N. and İnce, A. Deternination of physical education and sport student’s knowledge view and idea about first aid and health knowledge”. 11th ICHPER·SD Europe Regional Congress and Exposition. Poster Presentation, p:676-683. İstanbul University, Antalya/Turkey: 22-24 April (2009).

B3. Çağlayan H.S., Şirin E.F., Lök S., İnce A., Öner M. “Determining Foreign The Students’ Attitudes Towards Physical Education And Sport Coming Turkey For Education”. 11th International Sports Science Congress. Oral Presentation, Nov. 10-12. Antalya, Turkey, pp. 97-98 (2010).

B4. Çağlayan H.S., Şirin E.F., Lök S., İnce A., Öner M. “Determining The Physical Activity Participation And Enjoyment Level of Foreign Students Coming Turkey For Education”. 11th International Sports Science Congress. Poster Presentation, Nov. 10-12. Antalya, Turkey, pp. 445 (2010).

B5. Erdoğdu, M., Şirin, E.F., İnce, A., and Öçalan, M. “An Investıgatıon Of The Motıvatıons Of Partıcıpatıon In Sports Of The Secondary School- Students In School Teams In Dıfferent Dıscıplınes”. 11th International Sport Sciences Congress. Poster Presentation, p:633-635. November 10-12, Antalya / Turkey (2010).

B6. Lök, S., Duman S., İnce A. and Şirin, E. F. “Body Related Perceptıon Of Males Attendıng To Fıtness Centers” 11th International Sport Sciences Congress.  Poster Presentation, p:1292-1294. November 10-12, Antalya / Turkey (2010).

B7. Öner, M., İnce A., Özbebit M, Sipahioğlu M “Türkiye'de Ortaöğretim Kurumları Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükseköğretime Geçiş Problemleri” Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)  ; Bildiri Kitabı, 3. Cilt, Bölüm XII, Sayfa 1700-1709 İstanbul, 27-29 Mayıs (2011).

B8. Öner M., Bulut D., İnce A., Sipahioğlu M., Işık C. “Teaching Turkish To Foreigners Through Physical Education and Sports”. 12th International Sports Sciences Congress. Oral Presentation, pp.41-42 Dec. 12-14. Denizli, Turkey, (2012).

B9. Akpınar S., Zileli R., Şenyüzlü E., İnce A., Tunca A. S. “The Effects of Laterality on Handgrip Strength in Right-Handed Male Armwrestlers”. 12th International Sports Sciences Congress. Poster Presentation, pp.141-142. Dec. 12-14. Denizli, Turkey, (2012).

B10. Arslan Y., İnce A. “Assessment Preferences of Undergraduate Students Who Took Physical Education as Elective Course”. Proceedings of 5 th Annual International Conference Physical Education Sport and Health, pp.60-63. Nov. 22-23. PITESTI, ROMANIA (2012).

B11. Erdoğan E., İnce A., Dinçer Ö., Sözen H., Cevahircioglu B. and Arı E. “The Effects On Some Motor Skills Of Physical Education And Sports School Students Of Plyometric Training” 13th International Sports Sciences Congress. Oral Presentation, pp.98. Nov. 7-9. Konya, Turkey, (2014).

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Erdoğdu M., Şirin E. F., İnce A.,  Öçalan M. “A Study Into The Sports Partıcıpatıon Motıvatıon of The Secondary Schoolstudents ın School Teams ın Dıfferent Types of Sports”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), ss. 157-166 (2014).

D2. Lök S, Duman S, Ince, A., and Şirin E.F., " Fitness Salonlarına Giden Erkeklerin Bedenlerine Yönelik Algıları " Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), , 29-32, (2010).

D3. Şirin E.F., İnce A., Lök S., Çağlayan H.S. “Spor Yapanlar İle Spor Yapmayanların İzokinetik Kas Kuvvetleri İle Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), ss. 30-37 (2009).

D4. Şirin E.F., Çağlayan H.S., İnce A. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), ss. 25-40 (2009).

D5. İnce, A. ve Lök, S. Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Operasyonu Geçiren Sporcu ve Sedanter Erkeklerin İzokinetik Diz Kuvvet Gelişiminin Karşılaştırılması”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Ağustos, 3(2) (2009).

D6. Şirin E.F., Çağlayan H.S., Çetin M.Ç., İnce A. “Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), ss. 98-110 (2008).

D6. Öner, M. Kaplan, T. İnce, A. Ünlü, H. “Okullarda Sportif Aktivitelerde Ortaya Çıkan Ani Ölümler”. Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 37(178):ss. 247-258 (2008).

D7. Lök, S., İnce, A., Lök, N. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Girecek Adayların Kaygı Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Nisan, 2(2) (2008).

D8. İnce, A. ve Tiftik, A. M.. “ Sporcularda Diz İzokinetik Kas Kuvveti ve Kemik Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 9(3). (2007). (Yüksek Lisans Tezinden Türetilmiştir).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çağlayan H.S., Şirin E.F., Çetin M.Ç., İnce A. “Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sözlü Bildiri, 5-7 Eylül. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, ss. 322-329 (2007).

E2. Şirin E.F., Çağlayan H.S., Çetin M.Ç., İnce A. “Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Mezun Olunan Lise Alanının ve Cinsiyetin Rolü”. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Sözel Bildiri, 02-03 Kasım. Çukurova Üniversitesi, Adana, ss. 34-39 (2007).

 

YÜRÜTÜLEN  YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Çakmak E., Bayan Futbolcularda Statik ve Dinamik Denge ile Sürat ve Çeviklik Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi, Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. (Devam Ediyor).

Gürbüz C., 13-14 Yaş Erkek Futbolcularda Somatotip Özelliklerinin Denge Üzerine Olan
Etkisinin İncelenmesi, Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. (Devam Ediyor).

Uluslararası Bilimsel Dergi Editörlüğü

The Journal of International Anatolia Sport Science 2016- Halen....

(Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi)

http://www.jiasscience.com