Ulusal yayın evleri tarafından basılan kitaplar

 1. Ali Ekber Özdemir, A'dan Z'ye C ile PIC programlama, Ankara: Papatya Yayıncılık Eğitim A.Ş, Aralık 2016,ISBN 978-605-9594-14-1
 2. Ali Ekber Özdemir, Mikrodenetleyici Programlama ve Assembler, Ankara: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞT, Şubat 2015. ISBN : 978-605-320-067-3

Uluslararası SCI - SCI Expanded kapsamındaki hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yavuz KÖYSAL, Ali Ekber ÖZDEMİR, Tahsin ATALAY, Experimental and Modeling Study on Solar System Using Linear Fresnel Lens and Thermoelectric Module, Journal of Solar Energy Engineering: Including Wind Energy and Building Energy Conservation, (Accepted)
 2. Sibel AKKAYA OY, Ali Ekber ÖZDEMİR, Piezoelectric-Based Low-Power Wind Generator Design and Testing, Arabian Journal for Science and Engineering, 28 Agust 2017, Pages 1-9, DOI 10.1007/s13369-017-2799-1 (Online published)
 3. Tahsin Atalay, Yavuz Köysal, Ali Ekber Özdemir, Evaluation of Energy Efficiency of Thermoelectric Generator with Two-Phase Thermo-Syphon Heat Pipes and Nano-particle Fluids, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, Volume 5, Issue 1, Pages 5 – 12,  January 2018, ISSN 2288-6206  
 4. Ali Ekber Özdemir, Yavuz Köysal, Engin Özbaş, Tahsin Atalay, The experimental design of solar heating thermoelectric generator with wind cooling chimney, Energy Conversion and Management, Volume 98, 1 July 2015, Pages 127-133, ISSN 0196-8904,
 5. Gökhan Kayhan, Ali Ekber Özdemir, İlyas Eminoğlu, Reviewing and designing pre-processing units for RBF networks: initial structure identification and coarse-tuning of free parameters, Neural Computing and ApplicationsVolume 22, Issue 7-8 , June 2013, pp 1655-1666, ISSN 0941-0643

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Denizlerde Yenilenebilir Enerji Üretimi”, Ali Ekber ÖZDEMİR, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Mavi Yaşam, Sayı: 9, 2014, ISSN: 2146-0558
 2. Erkan DEMİRCİ, İrfan ŞENLİK, Ali Ekber ÖZDEMİR, Güven ÖNBİLGİN“Rüzgâr Enerjisi İçin Sayısal Denetimli Asenkron Motor Dizgesi ve RBF Ağı ile Modellenmesi”, Endüstri ve Otomasyon, Sayı:132, Mart 2008, Sayfalar 16-20, ISSN 1301-3610

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler

 1. Tahsin ATALAY, Yavuz KÖYSAL ve Ali Ekber ÖZDEMİR, “TEG Temelli Elektrik Üretecinin Kavramsal Tasarımı”, Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES2016), 24 – 26 Ekim 2016, İstanbul
 2. Sibel AKKAYA OY, Ali Ekber Özdemir, “Usage of Piezoelectric Material and Generating Electricity” , International Conference on Renewable Energy Research and Applications 2016 (ICRERA’2016), 20 – 23 Kasım 2016, Birmingham, İngiltere
 3. Ali Ekber Özdemir, Sibel AKKAYA OY, “Alternative Renewable Energy Producing Systems by Utilizing Piezoelectric Transducers”, International Conference on Renewable Energy Research and Applications 2016 (ICRERA’2016), 20 – 23 Kasım 2016, Birmingham, İngiltere
 4. Ali Ekber Özdemir, Yavuz Köysal, Tahsin Atalay, Engin Özbaş, “Conceptual Design of Solar and Sea Based Renewable Energy Production With Thermoelectric Generator”, ELECO2015, 26 – 28 November, 2015, Bursa, TURKEY
 5. Ali Ekber Özdemir, İlyas Eminoğlu,” A Two-pass Hybrid Training Algorithm for RBF Networks”, ELECO2013, 28-30 November 2013,Bursa, TURKEY
 6. Gökhan Kayhan, Ali Ekber Özdemir, Hanife Usta, Nurettin Şenyer, İlyas Eminoğlu,   ” Protez EL Tasarımı – Bölüm III Elektro-Mekanik Elin EMG İşaretiyle Gerçek Zamanlı Denetimi”, AICT2009 Application of Information and Communication Technologies, 14-16 October 2009,  BAKÛ, AZERBEYCAN
 7. Hanife USTA, Sefa GEYLANİ, Nurettin ŞENYER, Ali Ekber ÖZDEMİR, Gökhan KAYHAN,  İlyas EMİNOĞLU, “Protez EL Tasarımı – Bölüm II Destek Vektör Makinesi İle EMG İşaretinin Sınıflandırılması”, AICT2009 Application of Information and communication technologies, 14-16 October 2009, BAKÛ, AZERBEYCAN
 8. Ali Ekber ÖZDEMİR, Gökhan KAYHAN, Hanife USTA, Samad C. GHAROONI, M. O. TOKHI, İlyas EMINOĞLU, “A Real-Time EMG Driven Virtual Prosthesis Hand”, CLAWAR 2009 12.International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, 09-11 September 2009, ISTANBUL, TURKEY
 9. Ali Ekber ÖZDEMİR, Gökhan KAYHAN,  İlyas EMİNOĞLU, “Designing Pre-Processing Units For RBF Networks Part-2: Final Identification And Course Tuning Of Parameters”, INISTA 2009 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, June 29-July 1, 2009, TRABZON, TURKEY
 10. Gökhan KAYHAN, Ali Ekber ÖZDEMİR, İlyas EMİNOĞLU, “Designing Pre-Processing Units For RBF Networks Part-1: Initial Structure Identification”, INISTA 2009 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, June 29-July 1, 2009, TRABZON, TURKEY
 11. Erdal KILIÇ, Okan ÖZGÖNENEL, Ali Ekber ÖZDEMİR, “Fault Identification In Induction Motors With RBF Neural Network Based On Dynamical PCA”,  The IEEE International Electric Machines and Drivers Conference,  May 3-5, 2007, Antalya, Turkey.
 12. Erdal KILIÇ, Okan ÖZGÖNENEL, David THOMAS, Ali Ekber ÖZDEMİR,” Identification of Transformer Internal Faults by Using an RBF Network Based on Dynamical Principle Component Analysis”, Powereng2007, 12-14 April, 2007, Setubal, Portugal.

1.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler

 1. Ali Ekber Özdemir, Tahsin Atalay, Yavuz Köysal, Yücel Yaşar Büyüklü, ”TEG Modüller Kullanılarak Atik Isının Geri Dönüşümünden Elektrik Üretimi” VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu’nu (YEKSEM) 15 – 16 Ekim 2015, Adana
 2. Ali Ekber Özdemir, Tahsin Atalay, Yavuz Köysal, Yücel Yaşar Büyüklü, ”TEG Modüller Kullanılarak Atik Isının Geri Dönüşümünden Elektrik Üretimi” VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu’nu (YEKSEM) 15 – 16 Ekim 2015, Adana
 3. Ali Ekber Özdemir, Yücel Yaşar Büyüklü, “EMG Verilerinin Zamansal Niteliklerinin Sınıflandırılması”,20.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Nisan 2012, Muğla, Fethiye
 4. Ali Ekber Özdemir, “EMG Verilerinin DANRTİ Ağı İle Sınıflandırılması”, 20.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 18-20 Nisan 2012, Muğla, Fethiye
 5. Erkan DEMİRCİ, İrfan ŞENLİK, Ali Ekber ÖZDEMİR, Güven ÖNBİLGİN “Rüzgâr Enerjisi İçin Asenkron Generatörün RBF Ağı İle Modellenmesi”, 12. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi, 14-18 Kasım 2007, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 6. Okan ÖZGÖNENEL, Erdal KILIÇ, Ali Ekber ÖZDEMİR, “Doğrusal Olmayan Sistemlerdeki Arızaların RBF Tabanlı YSA İle Ayırt Edilmesi”, TOK2006, 6-8 Kasım 2006, ETU Ankara.

Görev aldığı projeler

 1. Proje Bap (AR-1641) 2017, Ordu Üniversitesi, ”Yenilenebilir Enerji Üretimi için Termoelektrik Temelli Jeneratör Tasarımı”, Yürütücü
 2. Proje Bap (AR-1656) 2017, Ordu Üniversitesi, “Piezoelektrik ve Rüzgâr Temelli Generatör Tasarımı”, Araştırmacı
 3. Proje Bap (PYO. YMY. 1901.16.001) 2017 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Termoelektrik Üreteçler Kullanan Solar Tabanlı Özel Bir Jeneratör Tasarımı, Araştırmacı
 4. Proje Bap (AR-1631) 2016, Ordu Üniversitesi,” Termoelektrik Generatörler için Isı Aktarım Yüzeylerinin Termal Analizi”, Yürütücü
 5. Proje Bap (1418) 2015, Ordu Üniversitesi,  Deniz Suyu Soğutmalı Solar Isıtmalı Deneysel Termoelektrik Generatör Tasarımı, Yürütücü 
 6. Proje Bap 2007, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “Bir Protez Elin Yüzey EMG ‘si İle Denetimi için Gerekli Algoritmik İşaret İşleme Altyapısının Geliştirilmesi”, Araştırmacı

Editör / Bölüm Editörlüğü Yapılan Hakemli Dergiler
 

 1. JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES
 2. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Mavi Yaşam

Hakemlik Yapılan Uluslar Arası Dergiler

 1. Energy Conversion and Management, Elsevier, ISSN: 0196-8904
 2. Applied Energy,Elsevier, ISSN: 0306-2619