27 Haziran 1988 yılında Erzurum'da doğdu.

İlkokul ve Ortaokulu bitirdikten sonra 2002 yılında Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünü kazandı.

2002-2006 yılları arasındaki eğitim süreci sonunda Okul 2.si olarak okuldan mezun oldu.

2006 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünü 2.likle kazandı.

2006-2010 yılları arasındaki eğitim süreci sonunda Fakülte 3.sü Bölüm 1.si olarak yüksek başarıyla okuldan mezun olmuştur.

2010 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Bilim Dalı Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Müzik Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimi sınavını 1.likle kazandı.

20 Şubat 2014 yılında Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Yaylı Sazlar Anasanat Dalının açmış olduğu akademik sınavı başarıyla geçerek Öğr.Gör. ünvanını elde etmiştir.

14 Ağustos 2014- 26 Ocak 2015 yılları arasında Askerlik vazifesini yapmıştır.

1 Temmuz 2015'te Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

25 Temmuz 2015 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalının açmış olduğu Doktora sınavını kazanmıştır ve halen eğitimi devam etmektedir.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜDEK Bahar, KILIÇ Adem (2016). "Muzıka-ı Hümayun'dan Günümüze Klasik Batı Müziğinin Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi" Jass Study (The Journal of Academic Social Science Studies) Summer 2016, Number: 47,  Page: 89-102.

 

2002 - 2006 Erzurum Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi  ( Okul 2.si)  

2006 - 2010 Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü ( Fakülte 3.sü - Bölüm 1.si)    

2010 -2015  Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Anasanat Dalı Müzik Bilimleri Bölümü        

2014 - ...   ( Öğr. Gör.) Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

2015-       Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Eğitimi