Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Abant İzzet Baysal Üni.

2001

Y. Lisans

Hemşirelik (Halk Sağlığı Hemşireliği)

Abant İzzet Baysal Üni.

2007

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD.

Erciyes Üniversitesi

2012-Halen